Projektni tim

Stručni koordinator 1 – Svea Bielen, ravnateljica IX. gimnazije

Stručni koordinator 2 – Maja Sečić Kopinč, ravnateljica XI. gimnazije

Stručni asistent 1 – Sanda Frisch Miličić, predmet biologija

Stručni asistent 2 – Matija Bašić, predmet astronomija

Stručni asistent 3 – Sonja Lušić Radošević, predmet informatika

 

Radna skupina biologija

Sanda Frisch Miličić – Stručni asistent 1

Mirela Pavić

Marija Repulec  Glogović

Sonja Pospišil

+ Svea Bielen i Ana Ivaković

 

Radna skupina astronomija

Matija Bašić – Stručni asistent 2

Nina Obradović

Tamara Kordić

Doroteja Piršljin

Željko Milatić iz XI.

+ Svea Bielen, Maja Sečić Kopinč i psiholog Ana Ivaković, pedagog Ivanka Špoljar

 

Radna skupina informatika

Sonja Lušić Radošević – Stručni asistent 3

Svetlana Čanak

Melita Šulc

Darko Zbukvić / Dunja Barić iz XI.

+ Svea Bielen, Maja Sečić Kopinč i psiholog Ana Ivaković, pedagog Ivanka Špoljar

Svea Bielen stručni koordinator 1 01/3097197 deveta(at)gimnazija-deveta-zg.skole.hr
Maja Sečić Kopinč stručni koordinator 2 01/617 7398 ured(at)gimnazija-jedanaesta-zg.skole.hr
Beata Winnicka Božanović voditelj projekta 091/3031912 beata.bozanovic@vista-consulting.hr

Za sve informacije o projektu, slobodno se obratite projektnom timu na gore navedene kontakte.

Projektna radna skupina

Biologija Sanda Frisch Miličić
Astronomija Matija Bašić
Astronomija Nina Obradović
Informatika Sonja Lušić Radošević
Informatika Darko Zbukvić/Dunja Barić
Biologija Sonja Pospišil
Biologija Marija Repulec
Astronomija Tamara Kordić Doroteja Piršljin
Astronomija Željko Milatić
Informatika Svetlana Čanak Melita Šulc
Informatika Dunja Barić
BIOLOGIJA Mirela Pavić

više o predmetu: