1: Jačanje nastavničkih kompetencija

1.1. Poučavanje iz područja metodike o stjecanju kompetencija učenika

1.2. Edukacija nastavnika iz područja izrade kurikuluma

1.3. Edukacija nastavnika u području metoda definiranja ishoda učenja –

1.4. Poboljšanje digitalnih znanja i vještina nastavnika

 

2: Modernizacija postojećeg kurikuluma fakultativne nastave iz predmeta biologija

2.1. Analiza postojećeg kurikuluma fakultativnog predmeta biologija

2.2. Razvoj i izrada nastavnog programa (kurikuluma) s ishodima učenja za fakultativni predmet biologija

2.3. Izrada nastavnog materijala i ispita za provjeru usvojenosti ishoda učenja iz fakultativnog predmet biologija

2.4. Upoznavanje učenika s poboljšanim fakultativnim predmetom biologija

 

3: Priprema novog fakultativnog predmeta astronomija

3.1. Opremanje učionice za provođenje kurikuluma astronomija i edukacija za korištenje teleskopa

3.2. Razvoj i izrada nastavnog predmet (kurikuluma) s ishodima učenja za fakultativni predmet astronomija za IX. i XI. gimnaziju iz Zagreba

3.3. Izrada nastavnog materijala i ispita za provjeru usvojenosti ishoda učenja iz novog fakultativnog predmeta te priprema materijala za diseminaciju

3.4. Upoznavanje učenika s novim fakultativnim predmetom

 

4: Unapređenje kurikuluma fakultativnog predmeta informatika

4.1. Edukacija za mobilne aplikacije i opremanje informatičke učionice

4.2. Modernizacija kurikuluma postojećeg predmeta informatika kroz uvođenje novog modula „Osnove programiranja uz mobilne aplikacije“ te  izrada ishoda učenja za predmet informatika

4.3. Izrada pomoćnog nastavnog materijala i ispita za provjeru usvojenosti ishoda učenja iz moderniziranog fakultativnog predmeta informatika

4.4. Upoznavanje učenika s novim fakultativnim predmetom informatika

više o predmetu: