O projektu

Fakultativna nastava iz BAIke

Nositelj projekta

IX. gimnazija, Dobojska 12, 10000 Zagreb, Hrvatska

T: 01 3097 197

F: 01 3097 197

E: deveta(at)gimnazija-deveta-zg.skole.hr

W: http://www.gimnazija-deveta-zg.skole.hr

Svrha projekta

je poboljšati stjecanje znanja i vještina učenika kroz modernizaciju fakultativne nastave radi povećanja općeobrazovnih vrijednosti, znanja i vještina te temeljnih kompetencija učenika potrebnih za uspješan život i učenje u suvremenom društvu.

Ciljevi projekta

Poboljšati kompetencije nastavnika u primjeni novih metoda i alata u poučavanju učenika;

Doprinijeti unapređenju fakultativne nastave iz prirodoslovne grupe predmeta i informatike te usmjeriti učenike u nastavku daljnjeg školovanja.

Informacije

Elementi projekta

1: Jačanje nastavničkih kompetencija

1.1. Poučavanje iz područja metodike o stjecanju kompetencija učenika
1.2. Edukacija nastavnika iz područja izrade kurikuluma
1.3. Edukacija nastavnika u području metoda definiranja iskohda učenja
1.4. Poboljšanje digitalnih znanja i vještina nastavnika

2: Modernizacija postojećeg kurikuluma fakultativne nastave iz predmeta biologija

2.1. Analiza postojećeg kurikuluma fakultativnog predmeta biologije
2.2. Razvoj i izrada nastavnog programa (kurikuluma) s ishodima učenja za fakultativni program biologija
2.3. Izrada nastavnog materijala i ispita za provjeru usvojenosti ishoda učenja iz fakultativnog programa biologija
2.4. Upoznavanje učenika s poboljšanim fakultativnim predmetom

3: Priprema novog fakultativnog predmeta astronomija

3.1. Opremanje učionice za provođenje kurikuluma astronomija i edukacija za korištenje
3.2. Razvoj i izrada nastavnog programa (kurikuluma) s ishodima učenja za fakultativni program astronomija za IX. i XI. gimnaziju iz Zagreba
3.3. Izrada nastavnog materijala i ispita za provjeru usvojenosti ishoda učenja iz novog fakultativnog programa te priprema materijala za diseminaciju novog
3.4. Upoznavanje učenika s novim fakultativnim predmetom

4: Unapređenje kurikuluma fakultativnog predmeta informatika

4.1. Edukacija za mobilne aplikacije i opremanje informatičke učionice
4.2. Modernizacija kurikuluma postojećeg predmeta informatika kroz uvođenje novog modula „Osnove programiranja uz mobilne aplikacije“ te izrada ishoda učenja za predmet informatika
4.3. Izrada pomoćnog nastavnog materijala i ispita za provjeru usvojenosti ishoda učenja iz moderniziranog fakultativnog programa informatika
4.4. Upoznavanje učenika s novim fakultativnim programom informatika

više o predmetu: