Održivost projektnih rezultata

 

Rezultatima projekta upravljat će nositelj projekta zajedno s partnerom u smislu da će svaka institucija upravljati postignutim rezultatima u svojoj školi. Obje škole zajedno su izradile novi kurikulum za fakultativni predmet astronomija, unaprijedile kurikulum za fakultativni predmet informatika  sadržajem o mobilnim aplikacijama.  Dodatno, IX. gimnazija modernizirala je kurikulum za fakultativnu nastavu iz biologije. Obije gimnazije opremljene su opremom za izvođenje nove nastave iz astronomije, dok je nositelj  dodatno opremio informatičku učionicu  prijenosnim računalima i kabinet biologije opremom koja je neophodna za laboratorijsko izvođenje vježbi i pokusa.

Zahvaljujući informatičkoj opremi omogućena i osigurana je daljnja suradnja i komunikacija između gimnazija i nakon trajanja provedbe projekta.

Institucionalna održivost projekta zajamčena je kroz ured ravnatelja i ostalih djelatnika škola koji će koristiti stečena znanja i kompetencije i prenositi ih budućim generacijama. Ravnatelji i nastavnici su sudjelovanjem na edukacijama ojačali vlastite kompetencije, ali i operativne kapacitete škola.