Upoznavanje učenika s novim fakultativnim programom informatika

U sklopu aktivnosti 4.4. predstavljen je nacrt novog sadržaja kurikuluma te je provedena kratka anketa među sadašnjim učenicima koji pohađaju Fakultativnu informatiku i učenicima prvih razreda koji pohađaju obvezan predmet Informatika samo jednu godinu. Cilj ankete je bio da se ustanovi koliki broj učenika koji pohađaju predmet Informatika su zainteresirani za fakultativnu nastavu iz informatike te koliko osoba se planira baviti s informatičko komunikacijskim tehnologijama.

Anketu je ispunilo 98 učenika prvih razreda i 11 učenika koji pohađaju fakultativnu informatiku.

Na prezentaciji novog kurikuluma Fakultativna iz BAIke – INFORMATIKA  sudjelovalo je 109 učenika.

Jedanaest učenika koji pohađaju fakultativnu informatiku imali su priliku iznijeti svoja mišljenja i sugestije na pripremani kurikulum. Stručni asistent 3 prenio je sugestije učenika radnoj skupini koja surađuje sa stručnjacima na pripremi kurikuluma i pripremi nastavnih materijala, kako bi pripremani materijali bili što interesantniji budućim generacijama učenika.

U Europskom tjednu programiranja, 17. listopada 2016. održan je webinar Popularizacija programiranja i Fakultativna iz BAIke u okviru kojeg su stručnjaci iz radne skupine pričali o važnosti programiranja te na koji način je ono obuhvaćeno u novom kurikulumu fakultativne informatike. Na webinaru je sudjelovalo 20 učenika koji su zainteresirani za fakultativnu nastavu iz informatike te 10 učenika prvih razreda.