Izrada pomoćnog nastavnog materijala i ispita za provjeru usvojenosti ishoda učenja iz moderniziranog fakultativnog programa informatika

U sklopu aktivnosti 4.3. radna skupina za predmet informatika održala je 6 sastanaka sa stručnjacima za kurikulum, ishode učenja i stručnjakom za mobilne aplikacije. Stručnjaci su nastavnicima pomogli kod pripreme nastavnih materijala: priručnika za nastavnike, ispita  i skripte – priručnika za učenike.

Radna skupina uz pomoć vanjskih stručnjaka pripremila je nastavni materijal za nastavnike koji obrađuje sve teme koje su obuhvaćene kurikulumom, uz naputke i dodatne sadržaje nastavnicima. Nastavni materijal spaja kurikul i priručnik za nastavnike. Radna skupina pripremila je i ispit sa zadacima za provjeru usvojenosti ishoda učenja.

Skripta za učenike i nastavnike pripremljena je u formi priručnika za učenike te obrađuje teme koje prate kurikul. Sve teme su vrlo pažljivo i detaljno pripremljene a sam priručnik obogaćen slikama i crtežima, koji vizualiziraju sadržaj i pomažu učenicima svladavanje gradiva.

Pripremljeni materijal je prošao lekturu, korekturu, dizajn i tisak u boji.

Također pripremljene su po dvije recenzije o napisanom kurikulumu i priručnicima koji ga prate. Recenzenti g. Ernest Wendling i gđa Smiljana Perić su naglasili da je „(…) u kurikulu jasno opisan predložen sustav vrednovanja odgojno-obrazovnih ishoda, te elementi vrednovanja. Ishodi učenja detaljno su opisani, te su predložene nastavne jedinice za svaku cjelinu (…) dok skripta- priručnik za učenike (…) popraćen je zaslonskim prikazima obrađivanih procesa, fotografijama, tablicama, te ostalim grafičkim elementima. U sklopu svakog poglavlja nalaze se i primjeri zadataka sa uputama za njihovo rješavanje, te niz pitanja za ponavljanje i uvježbavanje. U prilogu se nalazi detaljan opis koraka za postavljenje okoline programa App Inventor koji je jedan od programa predložen za korištenje u sklopu nastave predmeta.“

Te su  zaključilti da je „… predloženi materijal oblikovan suvremeno i ambiciozno te prati svjetske trendove i stručne preporuke…“.

Nastavni materijal je dostupan i na CD ROM-u te u oblike e-knjige te postavljen na web stranice škole kako bi bio dostupan što većem broju korisnika.