Razvoj i izrada nastavnog programa (kurikuluma) s ishodima učenja za fakultativni program astronomija za IX. i XI gimnaziju iz Zagreba

U sklopu aktivnosti 3.2. radna skupina za predmet astronomija održala je 6 sastanaka sa stručnjacima za kurikulum, ishode učenja i astronomiju. Stručnjaci su nastavnicima pomogli kod pripreme kurikuluma, odgojno – obrazovnih ishoda učenja te njihovo vrednovanje.

Kurikulum iz astronomije je sljedećeg sadržaja:

  1. Polazište

1.1 Promocija kvalitete i unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja na srednjoškolskoj razini

1.2 Fakultativna nastava iz BAIke

1.3 Glavni sudionici u projektu

  1. Postupak izrade kurikula fakultativnog predmeta astronomija

2.1 Priprema novog fakultativnog predmeta astronomija

2.2 Tim za provođenje projekta

2.3 Tim stručnjaka za podršku u izradi kurikula

2.4 Uporište za izradu kurikula fakultativnog predmeta astronomija

  1. Kurikul fakultativnog predmeta astronomija

3.1 Uvod

3.2 Opis fakultativnog predmeta astronomija

3.3 Odgojno-obrazovni ciljevi učenja i poučavanja fakultativnog predmeta astronomija

3.4 Ključne kompetencije razvijene kroz fakultativni predmet astronomija

3.5 Struktura fakultativnog predmeta astronomija

  1. Odgojno-obrazovni ishodi učenja
  2. Učenje i poučavanja

5.1 Nužni materijalni uvjeti za učenje i poučavanje

5.2 Priručnik za učenike

5.3 Priručnik za nastavnike

5.4 Sadržaj priručnika

5.5 Praktična nastava

5.6 Učenici s posebni potrebama

  1. Vrednovanje usvojenosti odgojno-obrazovnih ishoda
  2. Literatura za nastavnike i učenike

7.1 Knjige

7.2 Znanstveni i stručni radovi

7.3 Internetski izvori

7.4 Izvori