Radionica u Laboratoriju za biologiju i genetiku mikroorganizama na PBF-u Zagreb

Izvještaj s radionice u Laboratoriju za biologiju i genetiku mikroorganizama na Prehrambeno-Biotehnološkom fakultetu u Zagrebu –  21.04.2016.

U sklopu aktivnosti  2.4. Upoznavanje učenika s poboljšanim fakultativnim predmetom biologija, 10 učenika iz IX. gimnazije s nastavnicima posjetili su Laboratorij za biologiju i genetiku na PBF-u u Zagrebu.

Radionicu  na temu “Kako zagađenje utječe na embrionalni razvoj morskog ježinca?”održali su doc. dr. sc. Ana Bielen, izv. prof. dr. sc. Lidija Šver i dr. sc. Tomislav Vladušić. Osim teorijskog dijela radionice – power point prezentacije, održale su se vježbe i pokuse na morskim ježincima koji su bili skupljeni dan prije na studijskom putovanju Rijeka  -Pula.

Glavna tema radionice bila je zagađenje Jadrana od strane čovjeka. Učenici će se upoznati s morskim ježincima kao modelnim organizmom u ekotoksikološkim istraživanjima. U prvom dijelu radionice učenici su naučili služiti svjetlosnim mikroskopom i proučili sve stadije embrionalnog razvoja morskog ježinca. Nakon toga, živim jedinkama se uzorkovalo  spolne stanice – jajašca i spermiji, te se provela i promatrala oplodnja i embrionalni razvoj u laboratorijskim uvjetima. Temeljem naučenog, učenici su uz stručno vodstvo osmisliti pokus(e) kojima su istražili utjecaj raznih zagađivala na embrionalni razvoj morskog ježinca. Naučili su kako isplanirati i postaviti pokus s potrebnim kontrolama, te kako analizirati i prezentirati rezultate. Donijeli su zaključak o tome kako odabrano zagađivalo utječe na embrionalni razvoj morskog ježinca.