Razvoj i izrada nastavnog programa (kurikuluma) s ishodima učenja za fakultativni program biologija

U sklopu aktivnosti 2.2. radna skupina za predmet biologija održala je 6 sastanaka sa stručnjacima za kurikulum, ishode učenja i stručnjakom biologom. Stručnjaci su nastavnicima pomogli kod pripreme kurikuluma, odgojno – obrazovnih ciljeva učenja, grupiranju ishoda učenja u skupove.

Uz svaki skup ishoda učenja definirani su ishodi učenja koji predstavljaju minimum znanja i vještina koje učenik treba svladati u fakultativnom predmetu.

Kurikulum se sastoji od nekoliko cjelina:

  1. Opis fakultativnog nastavnog predmeta
  2. Odgojno obrazovnih ciljeva učenja i poučavanja
  3. Ishodi učenja fakultativnog nastavnog predmeta
  4. Povezanost fakultativnog nastavnog predmeta s ostalim predmetima i međupredmetnim temama
  5. Učenje i poučavanje fakultativnog programa
  6. Vrednovanje u fakultativnog predmetu
  7. Prijedlog operativnog programa fakultativne nastave