Edukacija nastavnika u području metoda definiranja ishoda učenja

Element projekta 1.

Jačanje nastavničkih kompetencija – aktivnost 1.3.

4., 5. i 7. siječnja .2016. godine. stručnjakinja mr. sc. Višnja Grozdanić je održala radionice vezane za ishode učenja i postavljanje ciljeva. 17 osoba iz IX. i XI. gimnazije odslušalo je predavanja i sudjelovalo u vježbama koje će omogućiti lakšu pripremu i definiranje ishoda za pojedini fakultativni predmet: biologija, astronomija i informatika.

Zahvaljujući pripremljenim temama i vježbama nastavnici su povećali svoje kompetencije u području metoda definiranja ishoda učenja kako bi se odredile kompetencije tj. očekivanja znanja koje učenik mora usvojiti. Polaznici radionica naučili su navesti teorijske postavke na kojima se temelje ishodi učenja, razlikovati dobre od manje dobrih ishoda, izraditi ishode za svoj predmet te povezati ishode s načinima poučavanja i s načinom provjere.