Edukacija nastavnika iz područja izrade kurikuluma

Element projekta 1.

Jačanje nastavničkih kompetencija – aktivnost 1.2.

U sklopu aktivnosti održane su 3 jednodnevne radionice, 14., 15. i 16.12.2015. godine. Radionice održao je stručnjak prof. dr. sc. Milan Matijević iz Učiteljske akademije koji je pripremio prezentacije na temu:

  • Kurikulumski pristup odgoju i obrazovanju – Socijalni oblici rada
  • Konstruktivistička didaktika – Projektna nastava i projektno učenje

Profesori, ravnatelji i stručno osoblje IX. i XI. gimnazije odslušalo je predavanja i sudjelovalo u vježbama koje će omogućiti lakšu pripremu pojedinih kurikuluma za fakultativnu nastavu iz biologije, astronomije i informatike.

Zahvaljujući pripremljenim temama i vježbama nastavnici su povećali svoje kompetencije iz područja izrade kurikuluma s naglaskom na kurikulumu koji je usmjeren na učenika. Sudionici radionica su se upoznali s temama: na koji način potaknuti učenike da  sami stvaraju pretpostavke o vezama između pojava i predviđanjima posljedica nekih događaja; kako potaknuti učenike na samoanaliziranje, kako sadržaj iz nastavnog programa proširiti izvan nastavnog sata (projektna nastava i projektno učenje).

Također pripremljene su vježbe iz socijalnog oblika rada gdje su se nastavnici upoznali s načinom izvođenja nastave kako bi bila pristupačnija učenicima.