Poučavanje s područja metodike o stjecanju kompetencija učenika

Element projekta 1.

Jačanje nastavničkih kompetencija – aktivnost 1.1.

Stručnjakinje iz područja pedagogije i metodike, prof. dr. sc. Majda Rijavec i prof. dr. sc. Dubravka Miljković,  2. 3. i 4. 12. 2015. godine.su održale 3 radionice za nastavno i stučno osoblje IX. i XI. gimnazije

Teme predavanja:

  • Uspješna komunikacija: temelj uspješne nastave i rada s učenicima
  • Pamćenje, učenje, zaboravljanje i poučavanje
  • Individualne razlike važne za uspjeh u školi

Polaznici radionica upoznali su se s metodikom nastave, zakonitostima učenja, pamćenja i zaboravljanja te kako je bitna artikulacija same nastave te na koji način postići poticanju klimu za poučavanje i učenje. Također kroz razne vježbe sami profesori kako bi lakše razumjeli proces komunikacije sa svojim učenicima, imali su mogućnost staviti se u poziciju učenika.  Zahvaljujući pripremljenim temama i vježbama nastavnici su povećali svoje kompetencije u poučavanju te kako kvalitetno i učinkovito prenijeti znanja i vještine koje posjeduju da bi njihovi učenici najlakše razumjeli i prisvojili gradivo koje im se prenosi.