Analiza postojećeg kurikuluma fakultativnog predmeta biologije

U sklopu aktivnosti 2.1. provedena je anketa među učenicima na temu koji su im sadržaji najpotrebniji i najinteresantniji, te kako vi voljeli da izgleda fakultativna nastava iz predmeta biologija.

Psiholog i nastavnici složili su anketna pitanja i proveli ju među učenicima te je na osnovi toga napisan izvještaj.

Radna skupina izvršila je analizu postojećeg kurikuluma biologije te su donesene smjernice za izradu poboljšanog kurikuluma fakultativne nastave iz biologije.

Također, u sklopu aktivnosti je nabavljen projektor s nosačem koji će se koristiti za provođenje fakultativne nastave iz biologije.